Profiadau Creu Jin

Profiad Creu Jin yn Nistyllfa Castell Hensol

Mae hyn ar gyfer yr rhai ohonoch sy’n hoffi jin! Gallwch ddistyllu, potelu a labelu jin eich hun yn union fel ‘rydych chi’n ei hoffi. Byddwch yn treulio tua 2 awr a hanner yn cyfuno ychydig o hanes jin gyda gwneud poteled 70cl i rysáit eich hunain. Felly os ydych yn dod ar ben eich hun neu gyda ffrindiau gallwch fod yn sicr eich bod gyda chwmni da o garwyr jin!

Archebwch eich profiad creu jin

Dim ond £110 y pen

Dim ond £150 am ddau person (Y ddau person yn rhannu yr un offer distyllu a chael un botel 70cl o jin)

Argaeledd – dyddiau penodol

Tocynnau

Talebau Rhodd

Gin Making Experience

Mae eich profiad creu jin yn cynnwys:

Darganfod Mwy

Taith Jin

Gweithgareddau Grŵp