Dewch o hyd i ni

Cyfarwyddiadau

Defnyddiwch côd post CF72 8JX ac yna dilynwch arwyddion priffyrdd i’r Vale Resort.

O LUNDAIN

Cymerwch yr M4 (Gorllewin), a defnyddio allanfa cyffordd 34 yn Nhe Cymru.

O’R MIDLANDS A’R GOGLEDD

Cymerwch yr M5, yna yr M50/A449 i Gasnewydd ac yr M4 i gyffordd 34.

O’R DE ORLLEWIN O LOEGR

Cymerwch yr M5 i’r M49 Avonmouth neu I’r M5/M4 cyfnewidfa (ger Bristol) ac yna dros Pont Hafren i Gymru a cymryd yr allanfa ar gyffordd 34.

O ORLLEWIN CYMRU

Cymerwch yr M4 (Dwyrain) a defnyddio allanfa cyffordd 34 yn Nhe Cymru.

O GYFFORDD 34

  • Cymerwch yr allanfa ar gyfer Pendoylan ac Hensol
  • Cymerwch y dde cyntaf, yn dilyn arwyddion i Pendoylan, Hensol a’r Vale Resort
  • Cymerwch y dde cyntaf, yn dilyn arwyddion i Hensol, Miskin a’r Vale Resort
  • Yn cario ymlaen o amgylch y bend, yn passio’r canolfan ambiwlans a’r tai, yna cymerwch troiad chwith ac ewch yn syth ymlaen i Ddistyllfa gastell Hensol.